In Nederland is vanwege de strenge regelgeving een asiel voor gedumpte varkentjes niet toegestaan.
In de USA bestaan tientallen opvangcentra voor varkens, groot en klein.
Bijgaand filmpje, gemaakt door Tom Caughlin, toont Rooterville in Florida (www.rooterville.org).
 
  https://youtu.be/u0kR_0ZbADI